OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Univerzitetski senat

Проф. д-р Аце Миленковски

Ректор

Проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски

Проректор

Проф. д-р Сашо Кожухаров

Проректор

Проф. д-р Зоран Ивановски

Проректор

Проф. д-р Зоран Ивановиќ

Член

Проф. д-р Слободан Ивановиќ

Член

Проф. д-р Александра Стоилковска

Член

Проф. д-р Константин Петковски

Член

Проф. д-р Виолета Миленковска

Член

Проф. д-р Далиборка Блажеска

Член

Проф. д-р Сашко Граматниковски

Член

Проф. д-р Наташа Ристовска

Член

Проф. д-р Јулијана Ангеловска

Член

Доц. д-р Валентина Муцунска Палевска

Член

Доц. д-р Сашо Поповски

Член

Доц. д-р Зоран Стрезовски

Член

Доц. д-р Јана Илиева

Член

Доц. д-р Благица Новковска

Член

Доц. д-р Љупка Наумовска

Член

Доц. д-р Александар Даштевски

Член

Доц. д-р Катерина Митевска Петрушевска

Член

М-р Ангела Миленковска Климоска

Член

М-р Андреја Мачкиќ

Член

М-р Мери Ничкова

Член

М-р Горан Апостоловски

Член

М-р Марина Стојмирова

Член

М-р Гордана Серафимовиќ

Член

М-р Александар Стојановски

Член