OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Проф. д-р Аце Миленковски

Ректор

Проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски

Проректор

Проф. д-р Сашо Кожухаров

Проректор

Проф. д-р Зоран Ивановски

Проректор

Проф. д-р Зоран Ивановиќ

Член

Проф. д-р Слободан Ивановиќ

Член

Проф. д-р Саша Кицошев

In memoriam

Проф. д-р Александра Стоилковска

Член

Проф. д-р Константин Петковски

Член

Проф. д-р Сашо Поповски

Член

Проф. д-р Виолета Миленковска

Член

Проф. д-р Далиборка Блажеска

Член

Проф. д-р Сашко Граматниковски

Член

Доц. д-р Валентина Муцунска Палевска

Член

Проф. д-р Јулијана Ангеловска

Член

Доц. д-р Зоран Стрезовски

Член

Доц. д-р Ласте Спасовски

Член

Доц. д-р Љубиша Николовски

Член

Доц. д-р Наташа Ристовска

Член

Доц. д-р Јана Илиева

Член

Доц. д-р Благица Новковска

Член

Доц. д-р Љупка Наумовска

Член

Доц. д-р Александар Даштевски

Член