OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Наставен кадар

 

  Проф. д-р Аце Миленковски

  Проф. д-р Зоран Ивановиќ

  Проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски

  Проф. д-р Сашо Кожухаров

  Проф. д-р Зоран Ивановски

  Проф. д-р Јован Плавша

  Проф. д-р Јован Ромелиќ

  Проф. д-р Лаза Лазиќ

  Проф. д-р Слободан Ивановиќ

  Проф. д-р Александра Стоилковска

  Проф. д-р Константин Петковски

  Проф. д-р Виолета Миленковска

  Проф. д-р Сашко Граматниковски

  Проф. д-р Далиборка Блажеска

  Проф. д-р Јулијана Ангеловска

  Проф. д-р Наташа Ристовска

  Доц. д-р Валентина Муцунска Палевска

  Доц. д-р Зоран Стрезовски

  Доц. д-р Зоран Нарашанов

  Доц. д-р Јана Илиева

  Доц. д-р Љупка Наумовска

  Доц. д-р Катерина Митевска Петрушева

  Доц. д-р Дејан Наковски

  Доц. д-р Александар Даштевски

  Доц. д-р Благица Новковска

  Доц. д-р Сашо Поповски

  Доц. д-р Сузана Бареша

  Д-р Вера Бошковска, асистент

  М-р Гордана Серафимовиќ, асистент

  М-р Марина Стојмирова, асистент

  М-р Владанка Давковска, асистент

  М-р Цвета Ристовска, асистент

  М-р Јулијана Петровска, асистент

  М-р Маријана Радевска, асистент

  М-р Мери Ничкова, асистент

  М-р Ангела Миленковска Климоска, асистент

  М-р Горан Апостоловски, асистент

  М-р Андреја Мачкиќ, асистент

  М-р Мила Георгиевска, асистент

  М-р Александар Стојановски, асистент