OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје (УТМС) во 2007 година го основаше Фондот „Проф. д-р Љубе Миленковски“ со цел да обезбедува поддршка и дава помош во развој на образованието и науката во Република Македонија преку стипендирање на талентирани ученици и студенти, кои постигнуваат високи резултати во учењето и студирањето, организирање на разни активности и проекти во областа на образованието и науката со кои се придонесува за подигање на квалитетот во образованието и науката и развој на методиката во образованието.