OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите од УТМС на „PHILOXENIA 2016“ го реализираа наставно-научниот практикум преку директни контакти со излагачите...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје заедно со дел од професорскиот кадар...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје заедно со дел од професорскиот кадар...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџметнт од Скопје заедно со дел од професорскиот кадар...

Страница 1 од 5