OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, предводени од доц. д-р Дејан Наковски, асс. м-р Горан Апостоловски и асс. м-р Марина Стојмирова, на 10.11.2017 година...

Студентите од УТМС на „PHILOXENIA 2016“ го реализираа наставно-научниот практикум преку директни контакти со излагачите...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје заедно со дел од професорскиот кадар...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје заедно со дел од професорскиот кадар...

Страница 1 од 6