OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Тимот од УТМС одржа презентација во ССОУ „Киро Бурназ” од Куманово. Преку мултимедијалниот приказ матурантите беа запознаени...

Во рамките на својата промотивна кампања за упис на студенти во академската 2017 - 2018, тим од УТМС реализираше презентација...

На 3 Април 2017 година, тим од УТМС одржа презентација пред матурантите од средното економско училиште „Кузман Јосифовски Питу“ во Прилеп...

Во рамките на својата промотивна кампања УТМС одржа презентација пред матурантите од средното медицинско училиште „Ѓорче Петров“ во Прилеп...

Страница 3 од 18

Kampanja 2017 2018 Esenska kampanja Kampanja-2014-15