OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Тимот од Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје, во рамките на промотивната кампања...

Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје реализираше промотивни активности пред матурантите во СОУ „Јосиф Јосифовски“ во Гевгелија...

Ученици од СУГС „Јосип Броз Тито”, денес, 06 Април 2017 го посетија Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

Промотивни активности на тимот од УТМС се реализираа во СОУ „Гоце Делчев” во Куманово...

Страница 2 од 18

Kampanja 2017 2018 Esenska kampanja Kampanja-2014-15