OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Со цел апликативно претставување на 10-те прични зошто да студирате на УТМС, матурантите од СУГС „Горги Димитров” го посетија универзитетот...

Универзитетот за туризам и менаџмент ја продолжи кампањата за упис на нови студенти пред матурантите од СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“ во Скопје...

Преку мултимедијална презентација со јасно воведување во академските предизвици кои ги очекуваат матурантите во СОУ „Кочо Рацин” во Велес...

Со интерес и внимание матурантите од средното училиште ОСУ „Јовче Тесличков” во Велес ја проследија презентацијата на тимот од професори...

Страница 10 од 18

Kampanja 2017 2018 Esenska kampanja Kampanja-2014-15