OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во рамки на својата промотивна кампања за упис на нови студенти тим од УТМС одржа презентација пред матурантите од гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово...

Во рамки на својата промотивна кампања УТМС одржа презентација пред матурантите од средното економско училиште „8-ми Септември" во Тетово...

Во рамките на промотивната кампања на Универзитетот за туризам и менаџмент, група од педесетина матуранти од СЕПУГС “Васил Антевски Дрен”...

Дел од академскиот кадар на Универзитетот за туризам и менаџмент преку интерактивна презентација иницираше дискусија во која матурантите...

Страница 8 од 18

Kampanja 2017 2018 Esenska kampanja Kampanja-2014-15