OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во рамките на промотивната кампања за упис на нови студенти тим од Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје...

Матурантите од СУГС „Орце Николов” поради интерес за подетални информации за студирање го посетија Универзитетот за Туризам и Менаџмент во Скопје...

Во рамките на промотивната кампања матуранти од СЕТУГС „Михајло Пупин” со огромен интерес ја следеа презентацијата на тимот од Универзитетот за туризам и менаџмент...

Во рамките на својата промотивна кампања за упис на нови студенти тим од УТМС одржа презентација пред матурантите од средното стручно училиште „Моша Пијаде“...

Страница 7 од 18

Kampanja 2017 2018 Esenska kampanja Kampanja-2014-15