OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Со цел непосредно запоазнавање со 10-те прични зошто да студирате на УТМС, матурантите од СУ „Јахја Кемал” го посетија универзитетот...

Во рамките на промотивните активности заинтересираните матуранти од СУГС „Владо Тасевски” од Скопје го посетија УТМС...

Тим од професори и асистенти реализираше промотивни активности во АСУЦ „Боро Петрушевски”...

Интерактивните промотивни активности на тимот од Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје пред матурантите од СЕОУ „Гостивар”...

Страница 6 од 18

Kampanja 2017 2018 Esenska kampanja Kampanja-2014-15