OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Матурантите од СОУ „Перо Наков“ од Куманово имаа можност да ја проследат интерактивната презентација на УТМС...

Промотивната кампања на УТМС за упис на студенти за академската 2017/2018 година продолжи во Куманово, каде матурантите од ОСТУ „Наце Буѓони“...

Матурантите од СОУ „Ристе Ристески - Ричко” сo задоволство ја следеа презентацијата за предностите на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

Во рамките на промотивната кампања на УТМС се одржа презентација пред матурантите од гимназијата „Мирче Ацев“ во Прилеп...

Страница 4 од 18

Kampanja 2017 2018 Esenska kampanja Kampanja-2014-15