OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент кој функционира во состав на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје...

На 15 септември започна новата академската година на Универзитетот за туризам и менаџмент...

На Факултетот за претприемачки бизнис денес 24.03.2016 година...

Студентите на Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент се поделени во групи за кои е задолжен ментор...

Страница 1 од 6