OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ВЛАТКО КОСТАДИНОВСКИ

Одбраната на магистерскиот труд е на 16.11.2017 година во 14:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА НИКОЛИНА СПИРОВСКА

Одбраната на магистерскиот труд е на 17.11.2017 година во 12:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ЕМИЛИЈА НИКОЛОВА

Одбраната на магистерскиот труд е на 17.11.2017 година во 16:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ВЕРА СЕРАФИМОВА

Одбраната на магистерскиот труд е на 20.11.2017 година во 14:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ФИЛИП СЕКУЛОСКИ

Одбраната на магистерскиот труд е на 20.11.2017 година во 16:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ТОНИ ЧАЛОВСКИ

Одбраната на магистерскиот труд е на 21.11.2017 година во 14:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА СУНЧИЦА БЕЛИНСКА АНДОВ

Одбраната на магистерскиот труд е на 21.11.2017 година во 16:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА МЕЛКА НИКОЛОВСКА

Одбраната на магистерскиот труд е на 22.11.2017 година во 14:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА АНА ЖЕЛЧЕСКИ

Одбраната на магистерскиот труд е на 22.11.2017 година во 16:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА НАЛТИН ПЛОЧА

Одбраната на магистерскиот труд е на 23.11.2017 година во 11:00 часот

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ИВАНА ЈАКИМОВСКА

Одбраната на магистерскиот труд е на 29.11.2017 година во 16:00 часот