OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА АЛЕКСАНДРА МИЛКОВИЌ

Одбраната на магистерскиот труд е на 11.07.2017 година во 14:00 часот