OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во организација на Британскиот Совет, а во соработка со Владата на Република Македонија...

Факултетот за туризам при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, под покровителство на Фондот „Проф. д-р Љубе Миленковски“...

Студентите од Факултет за туризам при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

„Маркетинг на туристички дестинации во рамки на соработката меѓу јавниот и приватниот сектор“

Страница 3 од 24