OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Меѓународниот туризам кој во светот го вработува секој дванаести работник во стопанството...

Со реализација на практичниот испит кој се одржа на 09.07.2016 година заврши пролетната сесија...

Г-дин Владо Србиновски од Балканска Асоцијација за Алтернативен туризам „Балканија“ - Скопје

Студентите од Факултетот за туризам при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Страница 2 од 25