OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, предводени од доц. д-р Дејан Наковски, асс. м-р Горан Апостоловски и асс. м-р Марина Стојмирова, на 10.11.2017 година...

Најдобрите студенти од УТМС, Христијан Пешталески и Моника Кочовска од Факултетот за туризам, Александар Тофиловски од Економски факултет, Јелена Нинкикева од Факултет за менаџмент на човечки ресурси...

Во рамките на програмата за гости-предавачи на Универзитетот за туризам и манаџмент во Скопје на 01.11.2017 година, експертско предавање одржа амбасадорот на Кралството Холандија во Република Македонија...

Факултетите на УТМС континуирано ја унапредуваат меѓународната соработка со сродни факултети од регионот и Европа...

Страница 2 од 30