OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Универзитетот за Туризам и Менаџмент од Скопје активно се вклучи во националниот проект за здрава исхрана, насловен како „Растеме здраво“...
На 01.10.2015 година, се одржа седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за туризам на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.
Согласно интерните акти на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, за регулирање на административни форми на организирање на студентските активности...
Даниел Конески како студент на трета студиска година на Факултетот за туризам, на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје...
Страница 10 од 30