OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Студентите од втора година на Факултетот за туризам при Универзитетот за туризам и менаџмент по предметот Гастрономија...
Tрадиционално како и секоја година, Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје го одбележа Светскиот ден на туризмот, овој пат под мотото „Виното и туризмот“.
Студентите на Факултетот за туризам при Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје присуствуваа на Третото државно првенство на баристи на Република Македонија.
Страница 9 од 25