OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија, на 23.05.2015 година ја емитуваше тринаесетата емисија...
Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија, на 16.05.2015 година ја емитуваше дванаесеттата емисија од серијалот емисии што ќе следат, посветени на убавините и туризмот во Република Македонија.
Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија, на 09.05.2015 година ја емитуваше единаесеттата емисија од серијалот емисии што ќе следат, посветени на убавините и туризмот во Република Македонија.
Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија, на 02.05.2015 година ја емитуваше десеттата емисија...
Страница 9 од 28