OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На 17.03.2016 година, во просториите на УТМС, се одржа седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста...

Тим на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје во состав, Доц. д-р Сашко Граматниковски, Декан на Факултетот за туризам...

Во организација на Британскиот Совет, а во соработка со Владата на Република Македонија...

Факултетот за туризам при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, под покровителство на Фондот „Проф. д-р Љубе Миленковски“...

Страница 8 од 30