OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
На 01.10.2015 година, се одржа седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за туризам на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.
Согласно интерните акти на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, за регулирање на административни форми на организирање на студентските активности...
Даниел Конески како студент на трета студиска година на Факултетот за туризам, на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје...
Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија, на 30.05.2015 година...
Страница 8 од 28