OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На 17.03.2016 година, со почеток во 17:00 часот се одржа седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за туризам...

Со реализација на практичниот испит кој се одржа на 09.07.2016 година заврши пролетната сесија...

Г-дин Владо Србиновски од Балканска Асоцијација за Алтернативен туризам „Балканија“ - Скопје

Студентите од Факултетот за туризам при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Страница 7 од 30