OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија, на 09.05.2015 година ја емитуваше единаесеттата емисија од серијалот емисии што ќе следат, посветени на убавините и туризмот во Република Македонија.
Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија, на 02.05.2015 година ја емитуваше десеттата емисија...
Тим на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје во состав, Доц. д-р Сашко Граматниковски, Декан на Факултетот за туризам и м-р Горан Апостоловски...
Координаторот на постдпломските студии на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје и Декан на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, проф. д-р Александра Стоилковска, на ден 28.03.2015 година одржа информативно инструкциски состанок за оперативна подготовка и изработка на магистерски труд.
Страница 7 од 25