OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Седницата на одборот за соработка и доверба на Факултетот за туризам се одржа на 03.05.2017 година, во 17:00 часот, во просториите на Универзитетот...

Студентите од Факултетот за туризам на УТМС, предводени од асс. м-р Владанка Давковска на 4-ти Ноември 2016...

Студентите од Факултетот за туризам на УТМС, предводени од проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски, доц. д-р Дејан Наковски и асс. м-р. Горан Апостоловски...

Меѓународниот туризам кој во светот го вработува секој дванаести работник во стопанството...

Страница 6 од 30