OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите од Факултетот за туризам при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

На 17.03.2016 година, во просториите на УТМС, се одржа седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста...

Тим на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје во состав, Доц. д-р Сашко Граматниковски, Декан на Факултетот за туризам...

Во организација на Британскиот Совет, а во соработка со Владата на Република Македонија...

Страница 5 од 27