OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Согласно интерните акти на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, за регулирање на административни форми на организирање на студентските активности...
Даниел Конески како студент на трета студиска година на Факултетот за туризам, на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје...
Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија, на 30.05.2015 година...
Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија, на 23.05.2015 година ја емитуваше тринаесетата емисија...
Страница 5 од 24