OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје преку Центарот за кариера на студентите им овозможува реализација на клиничката настава во престижни компании и институции во Р. Македонија...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје на почетокот на 2017 година склучи договор за соработка за студентска пракса со Eco Hotels Gestio S.L. во Шпанија...

Седницата на одборот за соработка и доверба на Факултетот за туризам се одржа на 03.05.2017 година, во 17:00 часот, во просториите на Универзитетот...

Студентите од Факултетот за туризам на УТМС, предводени од асс. м-р Владанка Давковска на 4-ти Ноември 2016...

Страница 5 од 29