OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Ведат Башаран, врвен турски готвач, истражувач на културата на исхрана од Истанбул...

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија...

Универзитетот за Туризам и Менаџмент од Скопје активно се вклучи во националниот проект за здрава исхрана, насловен како „Растеме здраво“...
На 01.10.2015 година, се одржа седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за туризам на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.
Страница 4 од 24