OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите од Факултетот за туризам на УТМС, предводени од асс. м-р Владанка Давковска на 4-ти Ноември 2016...

Студентите од Факултетот за туризам на УТМС, предводени од проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски, доц. д-р Дејан Наковски и асс. м-р. Горан Апостоловски...

Меѓународниот туризам кој во светот го вработува секој дванаести работник во стопанството...

На 17.03.2016 година, со почеток во 17:00 часот се одржа седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за туризам...

Страница 4 од 28