OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во рамките на уписната политика на УТМС во академската 2017-2018 година, Факултетот за туризам на запишаните студенти во прва година им доделува ваучер од 500 ЕУ ...

Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје преку Центарот за кариера на студентите им овозможува реализација на клиничката настава во престижни компании и институции во Р. Македонија...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје на почетокот на 2017 година склучи договор за соработка за студентска пракса со Eco Hotels Gestio S.L. во Шпанија...

Студентите од Факултетот за туризам на УТМС, предводени од асс. м-р Владанка Давковска на 4-ти Ноември 2016...

Страница 1 од 25