OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во рамките на долгогодишната практика на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, согласно годишната програма на Факултетот за претприемачки бизнис на 05.12.2017 година, гостин предавач од практиката беше г-дин Јован Грков...

На 26 Ноември 2017 година во Македонска опера и балет во Скопје се одржа уникатна, свечена промоција на деветтата генерација дипломирани студенти на прв циклус студии и на седмата генерација магистрирани студенти...

Студентите од Факултетот за туризам на 16.11.2017 година реализираа еднодневен наставно-научен практикум како апликативен дел од наставата по предметот „Алтернативни форми во туризмот“ на тема „Вински туризам“...

Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје со особена чест и задоволство ја најавува уникатната, свечена промоција на деветата генерација дипломирани студенти и седмата генерација магистри...

Страница 1 од 30