OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Борд

Советодавен Одбор на Факултетот за Туризам Советодавен Одбор на Факултетот за Туризам

 Членови на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за туризам на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.

 • Ангел Иванов, Т.А. Адриатик Маврово, Директор
 • Данела Арсовска, ССКМ, Претседател
 • Лела Крстевска, Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ, Директор
 • Шовкет Хазари, Сектор за туризам во Министерство за економија, Државен советник
 • Димче Смилев, Сектор за туризам на град Скопје, Раководител
 • Соња Бибановска, Здружение за УТ на СКМ, Претседател
 • Аркан Керим, Стопанска комора за туризам при ССКМ, Претседател
 • Киро Николовски, ТА Авиотурс, Пензионер
 • Михајло Пешев, Компас Скопје, Пензионер
 • Славчо Сирачевски, ТА Аурора, Директор
 • Александар Џиковски, Хотел Арка, Директор
 • Оливера Ѓекиќ, Здружение на туристички водичи и придружници на Скопје, Претседател
 • Невена Поповска, Неделник Република, Новинар
 • Претставник од Министерство за образование и наука
 • Доц. д-р Сашко Граматниковски, Факултет за туризам во рамките на УТМС, Декан

 

01.10.2015

На 01.10.2015 година, се одржа седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за туризам на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.

Седницата ја отвори Деканот на факултетот за туризам Доц. д-р Сашко Граматниковски, претставник од основачот во Одборот за соработка и доверба со јавноста на УТМС. На седницата се донесе едногласна одлука претседател на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за туризам да биде Ангел Иванов, сопственик и менаџер на Т.А. Адриатик Маврово, а негов заменик, Данела Арсовска, претседател на Сојузот на стопански комори на Македонија.

Сите членови на Одборот активно учествуваа на седницата и дискутираа за предлози за годишна програма за работа на Одборот, развој на стратегија на УТМС и Факултетот, разгледуваа предлог- теми за клиничка настава, предложија можности за заемни проекти и склучување договори во насока на зајакнување на меѓусебната соработка меѓу Факултетот и бизнис секторот.

 

 • Ангел Иванов, Т.А. Адриатик Маврово, Директор
 • Данела Арсовска, ССКМ, Претседател
 • Кристијан Џамбазовски, Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ, Директор
 • Шовкет Хазари, Сектор за туризам во Министерство за економија, Државен советник
 • Димче Смилев, Сектор за туризам на град Скопје, Раководител
 • Лилјана Мострова, Министерство за култура
 • Соња Бибановска, Здружение за УТ на СКМ, Претседател
 • Аркан Керим, Стопанска комора за туризам при ССКМ, Претседател
 • Киро Николовски, ТА Авиотурс, Пензионер
 • Михајло Пешев, Компас Скопје, Пензионер
 • Славчо Сирачевски, ТА Аурора, Директор
 • Александар Џиковски, Хотел Арка, Директор
 • Оливера Ѓекиќ, Здружение на туристички водичи и придружници на Скопје, Претседател
 • Невена Поповска, Неделник Република, Новинар
 • Претставник од Министерство за образование и наука
 • Доц. д-р Сашко Граматниковски, Факултет за туризам во рамките на УТМС, Декан

 

02.11.2011

2011На 02.11.2011 година, во рамките на „Универзитетот за туризам и менаџмент во  Скопје“, формиран е Advisory Board – советодавно тело кои брои 12 членови, а претседател е г-дин Вања Битољану.  Ова тело е оформено со цел да помогне во работата на Факултетот за туризам, а со тоа индиректно, позитивно да влијае врз развојот на туризмот во целата држава. Советодавното тело е составено од искусни професионалци од областа на туризмот , хотелиерството и медиумите, а со цел издигнување на туризмот како економски генератор и обезбедување дополнителни инвестиции во овој сектор.  Членовите на бордот, на состаноците веќе почнаа да ги разгледуваат актуелните предзвици од областа на туризмот како и да развиваат разни истражувачки иницијативи. Со формирањето на советодавното тело „Универзитетот за туризам и менаџмент“, е единствен и оди чекор понапред од останатите институции и со тоа дава голем придонес во промоцијата и развојот на туризмот во земјава и надвор од неа.