OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Борд

Советодавен Одбор на Факултетот за Туризам Советодавен Одбор на Факултетот за Туризам

 Членови на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за туризам на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.

Име и презиме

Организација

Ангел Иванов, преседател

ТА Адриатик Маврово, Директор
Данела Арсовa

Сојуз на стопански комори на Македонија, претседател
Александар Донев, член

Агенција за промоција и поддршка на туризмот, директор
Димче Смилев, член

Сектор за туризам на град Скопје, раководител
Шовкет Хазари, член Сектор за туризам во Министерство за туризам, државен советник
Соња Бибановска, член

Здружение за угоститлество и туризам на Стопанска комора на македонија, претедател
Аркан Керим, член Стопанска комора за туризам во Сојуз на стопнаски комори на Македонија, претседател
Киро Николовски, член

ТА Авиотурс, пензионер
Михајло Пешев, член

ТА Компас Скопје, пензионер
Славчо Сирачевски, член

ТА Аурора Скопје, директор
Оливера Ѓекиќ, член

УТМС, пензионер
Александар Џиковски, член

Хотел Арка Скопје, директор
Невена Поповскa, член

Неделник Република, новинар
Проф. д-р Сашко Граматниковски, член

Факултет за туризам, УТМС, декан

 

 

СЕДНИЦА НА ОДБОРОТ ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА НА ФАКУЛЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ НА УНИВЕРЗИТЕТ НА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО СКОПЈЕ (03.05.2017 година)

СЕДНИЦА НА ОДБОРОТ ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА НА ФАКУЛЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ НА УНИВЕРЗИТЕТ НА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО СКОПЈЕ (17.03.2016 година)

СЕДНИЦА НА ОДБОРОТ ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА НА ФАКУЛЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ НА УНИВЕРЗИТЕТ НА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО СКОПЈЕ (01.10.2015 година)

СЕДНИЦА НА ОДБОРОТ ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА НА ФАКУЛЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ НА УНИВЕРЗИТЕТ НА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО СКОПЈЕ (02.11.2011 година)