OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за претприемачки бизнис...

На ден 22.12.2015 година, со почеток од 12 часот на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје се одржа обука на тема: „Современи трендови во бизнисот и економијата”.

На 02.11.2015 година во преполната сала на Македонската опера и балет, Универзитетот за туризам и менаџмент...

Страница 3 од 13