OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, и оваа година продолжува со оддамна воспоставената практика...

Г-дин Ристе Самарџиев, ко-основач и сопственик на компанијата „Clicon Technologies“.

Страница 13 од 13