OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Студентите од Факултетот за претприемачки бизнис, теоретско знаење го надополнуваат со практична работа во институции, организации и компании во земјата и странство.

По повод завршувањето на академската 2013/2014 година, на Универзитетот за туризам и менаџмент се одржа свеченост на кој присуствуваа членовите на Советодавните одбори...

Секторот за локален економски развој на Град Скопје во соработка со Економскиот институт-Скопје на 15 мај 2014 година, организираше еднодневна работилница со членовите на работната група за изработка на Стратегија за поддршка на мали и средни претпријатија (МСП) и претприемништво на Град Скопје, со Акционен план, за периодот 2014-2017 година.

Страница 10 од 13