OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Успешна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Бојан Несторовски од Факултетот за претприемачки бизнис...

Официјално започна новата академска 2014/2015 година на УТМС со свечен академски час кој го одржа Ректорот на Универзитетот за туризам и менаџмент...
На 13.10.2014 година во Универзалната сала во Скопје, на Свечена промоција им беа врачени дипломите на шестата генерација на дипломирани студени...

Страница 9 од 13