OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
На 19.03.2015, гостин во емисијата Профит на Наша ТВ, чиј уредник и водител е Г-ѓа Марија Георгиевска е доц. д-р Наташа Ристовска, в.д декан на Факултетот за претприемачки бизнис во рамките на УТМС.

Успешна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Бојан Несторовски од Факултетот за претприемачки бизнис...

Официјално започна новата академска 2014/2015 година на УТМС со свечен академски час кој го одржа Ректорот на Универзитетот за туризам и менаџмент...

Страница 9 од 14