OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Факултетот за претприемачки бизнис, на почетокот на секоја академска година, ги избира своите претставници за Студентскиот парламент...
Официјално започна новата академска 2015/2016 година на УТМС со свечен академски час...
Стекнатото теоретско знаење во текот на наставата, студентите од Факултетот за претприемачки бизнис, го надополнуваат со практична работа...

Страница 5 од 14