OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, и оваа година продолжува со оддамна воспоставената практика...

Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за претприемачки бизнис...

На Факултетот за претприемачки бизнис денес 24.03.2016 година...

Страница 3 од 26