OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Советодавниот одбор на Факултетот за претприемачки бизнис на 24.03.2015 година одржа седница на која, беа разгледувани предлозите за развојна стратегија на УТМС и Факултетот...

Студентите на УТМС се поделени во групи за кои е задолжен ментор кој континуирано ги следи нивните активности во текот на академската година.

На 19.03.2015, гостин во емисијата Профит на Наша ТВ, чиј уредник и водител е Г-ѓа Марија Георгиевска е доц. д-р Наташа Ристовска, в.д декан на Факултетот за претприемачки бизнис во рамките на УТМС.

Успешна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Бојан Несторовски од Факултетот за претприемачки бизнис...

Страница 9 од 27