OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Факултетот за претприемачки бизнис, на почетокот на секоја академска година, ги избира своите претставници за Студентскиот парламент...
Официјално започна новата академска 2015/2016 година на УТМС со свечен академски час...
Стекнатото теоретско знаење во текот на наставата, студентите од Факултетот за претприемачки бизнис, го надополнуваат со практична работа...
Врз основа на договорот за соработка помеѓу УТМС и АД Македонска пошта, дел од студентите од Факултетот за претприемачки бизнис ја реализираат праксата во оваа институција.
Страница 8 од 28