OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На 02.11.2015 година во преполната сала на Македонската опера и балет, Универзитетот за туризам и менаџмент...

Денеска беше одржан третиот менторски состанок на Факултетот за претприемачки бизнис.

Студентите на УТМС се поделени во групи за кои е задолжен ментор кој континуирано ги следи нивните активности во текот на академската година...
Факултетот за претприемачки бизнис, на почетокот на секоја академска година, ги избира своите претставници за Студентскиот парламент...
Страница 7 од 28