OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Г-дин Ристе Самарџиев, ко-основач и сопственик на компанијата „Clicon Technologies“.

Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за претприемачки бизнис...

На 02.03.2016 година во амфитеатарот на УТМС беше одржана информативна средба на студентите...

На ден 22.12.2015 година, со почеток од 12 часот на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје се одржа обука на тема: „Современи трендови во бизнисот и економијата”.

Страница 6 од 28