OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Денеска беше одржан третиот менторски состанок на Факултетот за претприемачки бизнис.

Студентите на УТМС се поделени во групи за кои е задолжен ментор кој континуирано ги следи нивните активности во текот на академската година...
Факултетот за претприемачки бизнис, на почетокот на секоја академска година, ги избира своите претставници за Студентскиот парламент...
Официјално започна новата академска 2015/2016 година на УТМС со свечен академски час...
Страница 6 од 27