OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На Факултетот за претприемачки бизнис денес 24.03.2016 година...

Г-дин Ристе Самарџиев, ко-основач и сопственик на компанијата „Clicon Technologies“.

Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за претприемачки бизнис...

На 02.03.2016 година во амфитеатарот на УТМС беше одржана информативна средба на студентите...

Страница 5 од 27