OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за претприемачки бизнис...

На Факултетот за претприемачки бизнис денес 24.03.2016 година...

Г-дин Ристе Самарџиев, ко-основач и сопственик на компанијата „Clicon Technologies“.

Страница 4 од 27