OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На ден 23.03.2012 се одржа еднодневен семинар на тема „Претприемаштво-прв дел“ во организација на Факултетот за претприемачки бизнис и центарот за развој на претприемаштво (ЦЕРАП)

Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје потпиша меморандум за соработка со компанијата „Урбан инвест“, која веќе 22 години успешно функционира на домашниот и регионалниот пазар.

Страница 26 од 26