OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Уште една потврда на светското ниво за квалитетот и вредноста на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје


Предавање на Амабасадорот на Република Франција на Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје


Уште една можност за проширување на меѓународната соработка, стекнување нови искуства и промовирање на ФТС - Травел на регионален план
Високи претставници на Министерството за култура и туризам на Турција и на Египет го потврдија учеството на Саемот и Конгресот во Скопје


Страница 26 од 28