OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На вториот ден од Конгресот, најнапред на пленарната сесија беа поканети лидери на политички партии од Македонија за да ги излозат своите програми и визии за развојот на туризмот.

Центарот за институционален развој (CIRа) му додели специјална награда на Универзитето за туризам и менаџмент Скопје, како институција за развој на општествената одговорност.

50-тина студенти и вработени на Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје, од 17.01 до 25.01.2012-та престојуваа во Мадрид, како дел од практичната настава, реализирана на врвни ...

На ден 23.03.2012 се одржа еднодневен семинар на тема „Претприемаштво-прв дел“ во организација на Факултетот за претприемачки бизнис и центарот за развој на претприемаштво (ЦЕРАП)

Страница 26 од 27