OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, и оваа година продолжува со воспоставената практика...

Деканот на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менаџмент...

Страница 3 од 13