OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
РАБОТЕН СОСТАНОК НА СОВЕТОДАВНИОТ ОДБОР НА ФАКУЛТЕТОТ ВО ФУНКЦИЈА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОМПЕТИТИВНОСТА НА СТУДЕНТИТЕ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ
РЕКТОРОТ НА УТМС, ПРОФ. Д-Р АЦЕ МИЛЕНКОВСКИ НА СВЕЧЕНАТА ПРОМОЦИЈА НА УТМС ДОДЕЛУВА ДИПЛОМА ЗА ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДЕНТКАТА ЛЕОНА ТАНАСКОВСКА

На ден 27.09.2017 година, по повод Светскиот ден на туризмот се оддржа спектакуларна забава пред Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

На 24.10.2017 година во 12:00 часот проф. д-р Емилија Стоименова- Цаневска, психотерапевт и основач на Гешталт институтот – Скопје...

Во рамките на планираните активности на Центарот за кариера на Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје, кои се однесуваат на градење извонредни компетенции на студентите...

Страница 3 од 16