OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
РАБОТЕН СОСТАНОК НА СОВЕТОДАВНИОТ ОДБОР НА ФАКУЛТЕТОТ ВО ФУНКЦИЈА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОМПЕТИТИВНОСТА НА СТУДЕНТИТЕ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ
РЕКТОРОТ НА УТМС, ПРОФ. Д-Р АЦЕ МИЛЕНКОВСКИ НА СВЕЧЕНАТА ПРОМОЦИЈА НА УТМС ДОДЕЛУВА ДИПЛОМА ЗА ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДЕНТКАТА ЛЕОНА ТАНАСКОВСКА

На ден 08.11.2017 со почеток во 10:00 часот, во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, обука на тема „Информациски системи за менаџирање на таленти“ одржа Емили Локвенец...

Факултетите на УТМС континуирано ја унапредуваат меѓународната соработка со сродни факултети од регионот и Европа...

Денес, на 24.10.2017 година, студентите од нашиот факултет имаа уникатна можност да проследат предавање од еминентниот проф. д-р Емилија Стоименова- Цаневска...

Страница 3 од 17