OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
На Факултетот за менаџмент на човечки ресурси редовно се орджуваат менторски часови на кои се дискутираат позитивните, но и негативните аспекти на тековните настани на УТМС. Студентите се поделени во помали групи и секоја група има свој ментор. 
Првиот академски час започна и за студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси на Универзитетот за туризам и менаџмент.

На самиот почеток на новата учебна 2014/15 година, деканката на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, проф. д-р Александра Стоилковска...

Страница 11 од 13