OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Деканот на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менаџмент...

Во рамките на „Недела на учењето“ која се одржува во просториите на компанијата „Арцелор Миттал“ од 13-17 јуни...

Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси...

Страница 2 од 11