OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

На самиот почеток на новата учебна 2014/15 година, деканката на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, проф. д-р Александра Стоилковска...

Желбата за професионална соработка на компаниите е на завидно ниво, а тоа го потврдува и фактот што нашите студенти имаат можност за посета на компании од различни области.

Проектирана цел на студентската пракса се остварува на задоволство на нашите студенти и на нивните професори, првенствено поради големета посветеност на кадрите од компанијата.

Страница 10 од 11