OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Координаторот на постдпломските студии на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје и Декан на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, проф. д-р Александра Стоилковска, на ден 28.03.2015 година одржа информативно инструкциски состанок за оперативна подготовка и изработка на магистерски труд.
На 19.03.2015 година, се одржа седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси 
Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, секој семестар редовно прави посета на компании во Република Македонија...

Страница 10 од 13