OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси во духот на зацртаните организациски политики ги наградува и поддржува...

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси ја започна академската 2015-2016 година со свечен час... 

Студентската пракса на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси се остварува во повеќе компании...

Страница 9 од 14