OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Факултетот за менаџмент на човечки ресурси ја започна академската 2015-2016 година со свечен час... 

Студентската пракса на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси се остварува во повеќе компании...

Студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси уште еднаш потврдија дека човечкиот капитал и пријатната атмосфера за работа се клуч за успехот на една работна организација.

Страница 6 од 11