OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Во просториите на Стопанската комора на Македонија на 01.02.2016 година се одржа прес конференција...

Согласно предходно изготвениот план и динамика, на 28.12.2015 година на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

Студенти од втора година на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Страница 5 од 13