OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Ментално здравје на работнто место е тема на Светскиот ден на ментално здравје 2017 година...

На ден 27.09.2017 година, по повод Светскиот ден на туризмот се оддржа спектакуларна забава пред Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

На 24.10.2017 година во 12:00 часот проф. д-р Емилија Стоименова- Цаневска, психотерапевт и основач на Гешталт институтот – Скопје...

Страница 1 од 14