OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси покажаа најголем интерес и беа најактивни во сите процеси на Еразмус плус програмата...

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, на својата последна седница на Наставно- научниот совет, според методологијата на студирање...

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Страница 3 од 21