OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

50-тина студенти и вработени на Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје, од 17.01 до 25.01.2012-та престојуваа во Мадрид, како дел од практичната настава, реализирана на врвни ...

Страница 19 од 19