OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
На 19.03.2015 година, се одржа седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси 
Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, секој семестар редовно прави посета на компании во Република Македонија...
На Факултетот за менаџмент на човечки ресурси редовно се орджуваат менторски часови на кои се дискутираат позитивните, но и негативните аспекти на тековните настани на УТМС. Студентите се поделени во помали групи и секоја група има свој ментор. 
Првиот академски час започна и за студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси на Универзитетот за туризам и менаџмент.
Страница 11 од 23