OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, и оваа година продолжува со воспоставената практика...

Деканот на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менаџмент...

Страница 2 од 20