OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Првиот академски час започна и за студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси на Универзитетот за туризам и менаџмент.

На самиот почеток на новата учебна 2014/15 година, деканката на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, проф. д-р Александра Стоилковска...

Проектирана цел на студентската пракса се остварува на задоволство на нашите студенти и на нивните професори, првенствено поради големета посветеност на кадрите од компанијата.

Студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси својата професионалност ја стекнуваат и надградуваат со стручна пракса во соодветни компании во Република Македонија.
Страница 10 од 21